Top Ten na Tinitilian

Ayon sa mga botong nakalap, ito ang mga pinaka-guapong lolo sa kasaysayan ng Pilipinas. (24 Feb 2012)Magparamdam

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s